Hade de Neve

Hade De Nève – 1960

“Hade De Nève is onze directrice en ze is in de schoenen van haar moeder Paula gestapt die dit
Vormingsinstituut heeft opgericht in 1983. Hade is erkend yogaleraar sedert 1986 en ze was voor ze de leiding van de school overnam ook al meer dan 30 jaar yogadocente en verantwoordelijk voor het praktijkgedeelte van Hatha Yoga binnen de docenten-opleiding. Sinds 2015 doet ze dit samen met Natasja die inmiddels, na 5 jaar stage, helemaal klaar is om dit stuk zelf te dragen. Maar Hade is elke zaterdag van de opleiding nog van de partij om de leerlingen te helpen verbeteren waar nodig.
Hade maakte ook jarenlang deel uit van de Raad van Bestuur en de Pedagogische Commissie van de Yogafederatie der Nederlandstaligen in België.

Wat we nog kunnen zeggen over Hade is dat ze deze school, op korte tijd, een nieuw tijdperk heeft  ingeloodst. Enerzijds door een heel docententeam te verzamelen, met ieder hun eigen specialisaties, en anderzijds door ervoor te zorgen dat we haast zonder onderbreking onze werking hebben kunnen verderzetten, online en via zoom, en dit in zo optimaal mogelijke omstandigheden.

Hade heeft zelf tonnen ervaring opgedaan door van huis uit op zeer jonge leeftijd in het Yoga-bad te worden ondergedompeld, haar diploma dat ze behaalde bij André Van Lysebeth in Brussel. Het bijwonen en ook geven van talrijke lezingen, workshops en seminaries en dit zowel in binnen- als buitenland.

Daarnaast heeft zij haar eigen praktijk in Brussel, niet enkel voor Hatha Yoga maar ze studeerde ook psycho-analyse, kinderpsychiatrie en verdiepte zich in mindfulness.

Ze verzorgt ook nog steeds een aantal vakken binnen de opleiding nl. menopauze, zwangerschapsyoga, kinderyoga, de cursus psychosomatische ziekten en ook de Bhagavad Gîtâ.”

 

Erkend yogaleraar sedert 1986
 
 • Diploma Instituut André Van Lysebeth – Brussel (1986).
 • 30 jaar lid van de Raad van Bestuur en de Pedagogische Commissie van de Yogafederatie der Nederlandstaligen in België.
 • Lezingen, workshops en praktijklessen tijdens de congressen van de Yoga Federatie.
 • Volgen van talrijke seminaries in binnen- en buitenland.
 • Lesgever internationaal yogacongres Zinal.
 • Uitgenodigde lesgever bij collegaorganisaties.
 • Heeft een eigen yogapraktijk.
Achtergrond
 
 •  Opleiding psycho-analyse : erkende psycho-analyste : eigen praktijk Brussel.
 • Opleiding kinderpsychiatrie.
 • Opleiding mindfulness.
Taak binnen het Vormingsinstituut
 
 • Als directrice geeft ze sinds 2010 leiding aan het Instituut en werkt ze samen met het team van docenten.
 • Verzorgt namens het Instituut seminaries in binnen- en buitenland.
 • Yoga Theorie en Praktijk gecombineerd bij menopauze, zwangerschapsyoga, kinderen en psychosomatische ziekten.
 • Bhagavad Gîtâ.
error: Content is protected !!