Studieraster

Studieraster

1 2 3 4 5
•Nyaya-Vaisheshika darshana’s
•Overzicht cosmogonie
•De elementen
•Logica als bevrijding
•Atomaire structuren
12 •Shri Yantra
•Tantrisme
•Shaivisme
•Shaktisme
•Advaita Shaktisme
•Kashmir Traditie
9 •Veda : Hymnen-Verzen
•Lectuur-Commentaar
•Indische maatschappijstructuur
•Wetten van Manoe
12 •Vedanta – Mimamsa
•Bronnen
•Lectuur Vedanta-sutra
•Commentaar
12 •Samkhya
•Kapila VIIS v Chr.
•Commentaar Gaudapada
•De 25 Tattva’s
•Buddhi en Antahkarana
10
•Anatomie v. bewegingsapparaat, skelet, spieren, aanhechtingen
•Beweginsleer
10 •Geschiedenis – prehistorie versus Arische invallers
•Hindoe visie <-> Westerse visie
9 •Upanishaden inleiding : cursus
•Taittiriya , Mandukya,Brihadaranyaka
•Isha upanishads
13 •Shankaracharya
•Advaita Vedanta
8 •Inzichten westerse diepte-psychologie en aanverwante begrippen 8
•Over Bewustzijn
•Indische traditie
•Westerse traditie
3 •Boeddha – leven en preken
•Verspreiding
•Hinayana
•Darshana Boeddhisme
9 •De 7 chakra’s
•Mûlâdhâra-Svâdhishthâna
•Manipîra-Anâhata
•Vishuddha-Âjnâ-Sahasrâra
12 •Mahâbhârata
•Vertellen – film
•Lectuur
•Commentaar
8 •Patanjali : Yoga-sutra
•Darshana
•Woord per woord verklaring
•Klesha’s
•Commentaar
15
•Ayurveda
•Bronnen :Caraka, Vaghbata, Sushruta
•Uiteenzetting principes
•Lectuur
13 •Theravada
•Mindfulness meditatie
•Mahayana
7 •De 3 sharîra’s
•De 5 kosha’s
•Anatomisch-pranisch-fysiolog-spiritueel
9 •Bhagavadgita
•Heer Krishna – Arjuna
•Lectuur
•Commentaar – Zang
12 •Yoga-Therapie :
•Hart-en bloedsomloop
•Shat-Karma (zuiveringsoef.)
•Dieetleer
•Granthi’s (klierstelsel)
7
•Dieetleer Ayurveda
•Voeding als geneesmiddel
•De dosha’s
•De smaken
8 •Vajrayana
•Tantrisch Tibetaans Boeddh.
11 •Inzicht Sanskriet
•Mantra Alfabet
•Uitspraak – klemtoon -scansie
6 •Hedendaagse Meesters
•Himalaya traditie
•Swami Rama
•Swami Veda Bharati
6 •Prana
•Vayu’s
•Prana-vayu, apana-vayu,
•Samana-vayu, udana-vayu,
•Vyana-vayu
6
•Fysiologie
•Endocriene klieren
•Hun invloed op alle stelsels
•Aandoeningen
7 •Fysiologie
•Spijsverteringsstelsel
•Aandoeningen
7 •Fysiologie
•Ademhaling
•Respiratoire aandoeningen
6 •Fysiologie
•Zenuwstelsel
•Bindweeefsel
7 •Fysiologie
•Hart-en bloedsomloop
•Lymfestelsel
7
•Menopauze als crisismoment
•Fysiologisch en psychologisch
•Visie vanuit yoga
7 •Psychosomatische ziekten
•Fysiologisch en psychologisch
•Oorsprong en betekenis van het symptoom
8 •Zwangerschap
•Fysiologisch en psychologisch
•Visie vanuit yoga
12 •Yoga en kinderen
•Fysiologisch en psychologisch
•ADHD syndroom
•Het hypersensitieve kind
7 •Opbouw van een yogales :
•Elementen van kriya en asana ontspanning en pranayama
7
•Bronnen GS, HYP, SS
•Kriya, Asana, Pranayama
•Kunst en ethiek lesgeven
•Zithoudingen
•Ontspanning
25 •Bronnen GS, HYP, SS
•Kriya, Asana, Pranayama
•Kunst en ethiek lesgeven
•Staande houdingen
25 •Bronnen GS, HYP, SS
•Kriya, Asana, Pranayama
•Kunst en ethiek lesgeven
•Zonnegroet
•Torsies
20 •Bronnen GS, HYP, SS
•Kriya, Asana, Pranayama
•Kunst en ethiek lesgeven
•Voorwaartse buigingen
•Achterwaartse buigingen
25 •Bronnen GS, HYP, SS
•Kriya, Asana, Pranayama
•Kunst en ethiek lesgeven
•Opbouw yogales in praktijk
•Omgekeerde standen
25
•Homeostase en yoga
•Menopauze
•Aangepaste praktijk
25 •Psychosomatische ziekten
•Aangepaste praktijk voor aandoeningen ivm spijsvertering
25 •Homeostase en Yoga
•Zwangerschap
•Aangepaste praktijk
20 •Yoga en kinderen
•Aangepaste praktijk
25 •Deontologie
•Organisatie steekkaarten
•Orientatie naar het individu
•Opbouw van een les in praktijk
25
Totaal aantal uren 110 Totaal aantal uren 110 Totaal aantal uren 110 Totaal aantal uren 110 Totaal aantal uren 110
Krachtlijnen
Studieprogramma
Studieraster
Prijsovereenkomst
Studiereglement

Erkend diploma

Voor het overige komen alle cursussen opgelegd door de overkoepelende Europese Yoga Unie aan bod. We beoefenen Hatha Yoga, in de geest van Meesters als BKS Iyengar, André Van Lysebeth en meditatie in de geest van Patanjali en van de Himalaya Meditatie Traditie om tot een alles omvattende (sampurna) Yoga te komen. Dit alles leidt tot een erkend diploma gehomologeerd door onze Federatie.

HOME