Onze leraren

Onze Meesters en andere inspiratiebronnen

Doorheen de jaren zijn onze docenten nooit opgehouden met zichzelf in vraag te stellen en steeds op zoek gegaan naar tradities, Meesters, Guru’s, Swami’s om antwoorden te vinden op hun vragen. Dit maakt dat wij met een aantal Meesters een meer persoonlijke relatie hebben opgebouwd en dat we altijd heel blij en vereerd zijn om ze te mogen begroeten in ons Instituut.
 
Het is voor jou als lezer, niet altijd makkelijk om te begrijpen waarom de ene een Swami is en de andere een Meester! Daarom willen we dat graag een beetje toelichten.

Wat is een Guru?

Letterlijk kunnen we een Guru een spirituele leraar of gids noemen. In vroegere tijden verbleven studenten vanaf zeer jonge leeftijd in het bijzijn van een Guru. Zij kregen intellectueel onderwijs maar ook een spirituele ontwikkeling mee. Een Guru kent zijn leerlingen door en door op alle vlakken en is meer dan een leraar. Hij vertegenwoordigt die speciale energie die de leerling, op pad zijnde, gidst naar het zich leren vervolmaken tot menselijk perfect wezen en hun genade daarbij is grenzeloos. Ze worden
gestuurd door iets dat wij als gewone mensen niet kunnen vatten, maar we
voelen wel de aanwezigheid ervan!
 
Gu betekent duisternis en Ru betekent licht. Dat wat duisternis en onwetendheid verdrijft wordt Guru genoemd. Guru is dus niet de persoon maar een kracht gedreven door genade. Men zegt heel vaak dat wanneer een student er klaar voor is, de Guru verschijnt. De Guru kan dus vertegenwoordigd worden door een persoon en is dan iemand die zijn/haar eigen spiritueel bewustzijn tot op een hoog niveau
ontwikkeld heeft zodat hij/zij een inspirerende gids kan zijn voor de Sâdhaka
(de zoekende). De hele relatie is gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde. Het is een kanaal voor spirituele kennis. Een Guru kan zich uiten in vele vormen van “meesterschap” en bij gevolg ook een Meester/Shri/Swami zijn.

Wat is een Swami?

Mocht je in India vertoeven zou je de vraag niet stellen want je zou er zo vele ontmoeten! Het woord Swami wil zeggen “meester” en is een streven naar meesterschap over het lagere zelf met zijn gewoontepatronen zodat het eeuwige Zelf kan tevoorschijn komen.
Meestal is een Swami iemand die aan alle wereldse zaken verzaakt om zich helemaal te wijden aan het allerhoogste spirituele werk en stelt hij/zij zich dan volledig belangeloos ten dienste van anderen. Dat wil niet zeggen dat ze niet in deze wereld leven of niet
betrokken zouden zijn, maar alles staat in functie van deze zoektocht en het delen ervan. ​
 
Vaak komt een Swami uit een bepaalde traditie (lineage) en wordt dan uitgezonden als reizende, onderwijzende Swami. Ze zijn meestal Sannyâsins wat letterlijk verzaken of ascese betekent. Zij verzaken aan materieel goed, nationaliteit, godsdienst, werk, familie om zich helemaal te wijden aan het ten dienste staan van. De Swami verzaakt aan “Ik” en “mijn” en hij/zij wordt een familielid van elkeen die zoekende is maar zonder gehecht of gebonden te
zijn. Daarom zijn ze vaak gekleed in de oranje/saffraankleurige kleuren als uiterlijk teken van deze verzaking. Ze worden ingewijd door hun Meester die hen dan ook een gewijde naam geeft want ook van hun wereldse naam doen ze afstand en hun nieuwe naam verwijst dan weer naar de lineage waaruit ze komen.

Onze Meesters

Swâmî Nityamuktananda Saraswati

In maart 2014 mochten wij Swâmî Nitya voor het eerst ontmoeten en leren kennen. We waren met een aantal docenten van het Instituut aanwezig op het yogaweekend in Blankenberge en na afloop ontzettend onder de indruk van haar uiteenzetting over de Innerlijke Leraar. Het is ook dankzij deze studie- en ontmoetingsdagen van de Federatie dat wij bevriend zijn geraakt en plannen hebben gesmeed om haar (in Zolder) uit te nodigen.
 
Sedertdien komt Swâmî Nitya op regelmatige basis naar het Instituut en heeft zij voor ons al veel verschillende en diepgaande onderwerpen gebracht. We zijn dan ook bijzonder trots haar even te mogen voorstellen.
Swâmî Nityamuktananda Saraswati
Swâmî Nitya is van geboorte Duits maar heeft het Britse burgerschap. Van jongs af aan was ze een groot reiziger en is daardoor met heel veel
continenten en culturen in contact gekomen. Ze woonde ook een tijd in Azië, waar ze een befaamd Raku-pottenbakster was en heeft in die periode zelfs over de hele wereld tentoonstellingen gehad.

Het begrip “Self-awareness” is een centraal gegeven binnen haar studies en leringen. Dit komt door haar diepgeworteld engagement in meditatie. Ze beoefende Sattipahana en Ngal So en van daaruit ging ze verder naar Jnâna Yoga en Vedânta. In 2003 legde ze de gelofte af en werd als Swâmî geïnitieerd door Swâmî Anubhavananda. Tijdens een Vedische ceremonie met Swâmî Veda Bharati in 2007, werd ze een tweede keer geïnitieerd. Zij vertoefde in Ashrams bij grote spirituele Indische Meesters en tevens bij Zenmeester. We mogen zeggen dat ze een uitzonderlijke Swâmî is aangezien ze doorheen haar leven meerdere Meesters heeft gehad (en zeker ook omdat er niet veel vrouwelijke Swami’s zijn!) We mogen stellen dat Swâmî Nitya gelinkt is met tradities en tevens staat ze helemaal achter het Ultieme als de Goddelijke Kosmische Moeder in de vorm van Gayatri, Savitri en Saraswati. Haar toewijding gaat over tradities en religies heen en sluit aan bij de Absolute Waarheid die elke vorm van religie overstijgt. Wijsheid verspreiden, mensen de ogen doen openen en laten beseffen dat we allemaal met elkaar en het grote levens-web in verbinding staan! Van betekenis zijn voor de algemene Mensheid en onderwijs delen met
geïnteresseerden, dat is waar ze allemaal voor staat.

In 1997 doctoreerde ze in de Eco-filosofie door haar studie over de Mahâbhûtas en werd over de hele wereld uitgenodigd voor lezingen. Voor
deze studie ontving ze ook een wereldprijs “World-Peace Prize” voor haar bijdragen. Ze is tevens de grondlegger en bezielster van het Swâmî Nitya’s Children Project waarbij aan jonge meisjes de kans wordt gegeven om naar school te gaan. Inmiddels zijn de meisjes van de eerste lichting afgestudeerde universiteitsstudenten!
Swâmî Tripûrashakti Bhâratî of Mâ Tri

Swâmî Tripûrashakti Bhâratî of Mâ Tri

In april 2018 mochten wij Swâmî Mâ Tri voor het eerst ontmoeten en leren kennen. We waren met een aantal docenten van het Instituut aanwezig op het yogaweekend in Blankenberge en na afloop ontzettend onder de indruk van haar uiteenzetting over onvoorwaardelijke liefde. Het is ook dankzij deze studie- en ontmoetingsdagen van de Federatie dat wij bevriend zijn geraakt en
plannen hebben gesmeed om haar (in Zolder) uit te nodigen. Het is eigenlijk net zo gelopen als met Swâmî Nitya! En trouwens beide Swâmî’s kennen elkaar goed en zijn ook bevriend met elkaar!
Mâ Tri is een ontzettend jonge Swâmî en alleen daardoor is ze al uitzonderlijk. Ze is heel vlot in omgang en komt heel gewoon over tot ze
begint te onderwijzen … dan wordt het stil en voel je een ontzettende diepgang. Al heel vroeg in haar leven was ze zoekende en ze heeft onderricht gekregen van verscheidene Meesters, zowel vrouwen als mannen. Ze trok naar India en kwam terecht in de Himalaya-ashram van Swâmî Râma waar ze Swâmî Janeshvara (Swâmî J genoemd) ontmoette, zelf een leerling van Swâmî Râma. Ze verbleef ook een hele tijd in diens ashram in Amerika en hij wijdde haar in, in de diepe filosofische principes. Voor Swâmî Mâ Tri bestaan er vele poorten om het rijk van yoga te betreden en alle poorten leiden tot die Ene Yoga! Of je het nu het centrum van bewustzijn noemt, of Brahman, Âtman, God, Zelfrealisatie … het is niet te vatten in woorden en kan alleen beleefd worden door diegene die de weg ernaartoe is opgegaan en niet meer heeft losgelaten. Mâ Tri koos deze weg van leren, open staan en ontvangen en ze deelt ook letterlijk al haar kennis. Ze eigent zich niets toe maar door haar spontane manier van onderwijzen neemt ze je er helemaal in mee! Het is een waar genoegen in haar gezelschap te mogen vertoeven want aan de ene kant is ze een Nederlandse dame en spreken we dezelfde taal en aan de andere kant is ze de wijze Meester en dit allemaal in perfecte harmonie!
 
Haar groot verlangen om het Ware Zelf te kennen, om werkelijk vrij te zijn, bracht haar snel van de Kunstacademie naar een leven van Yogabeoefening. Reeds voor haar dertigste legde ze haar gelofte van Sannyâsa af. Ze verspreidt nu de eeuwenoude en complete yogaleer met gebruikmaking van moderne communicatietechnieken. Zo heeft zij een website gebouwd in een Engelse en Nederlandse versie en creëert ze animaties op YouTube. Ze reisde gedurende vele jaren over de hele wereld om Yoga, Advaita Vedânta en Samaya Shri Vîdya Tantra te delen. Op dit moment vertoeft ze in de Sâdhana Mandir ashram van de Himalaya traditie. Het staat vast dat wanneer ze weer zal reizen, we haar ontzettend graag terug zouden ontvangen. Voor haar warme uitstraling want ze houdt van lachen, maar vooral om haar sterke indruk tijdens het onderrichten waardoor er in onze kleine harten en geesten grote wonderen kunnen gebeuren!
Wil je meer weten : www.tripurashakti.com

Sri Shyamji Bhatnagar

Sri Shyamji is een master of sound (Naada Yoga) en adem (Svara yoga).
Naada Yoga is een zeer subtiele vorm van yoga, waarbij je door middel van klank (mantra’s) de energie in de chakra’s kan ervaren. Shyamji heeft een speciale kwaliteit in zijn stem, Soorya Ākashā genaamd, ‘gouden ruimte’, die het subtiele lichaam doordringt en openingen creëert in de geblokkeerde microchakra’s.

Sri Shyamji is geboren en getogen in Indië. Op twaalfjarige leeftijd ontmoette hij zijn eerste spiritueel leraar in de Himalaya’s waarna verschillende guru ́s volgden die hem inwijdden in de kennis over adem en klank. In zijn studietijd verdiepte hij zich in filosofie, geschiedenis en vergelijkende religiestudies.

Sri Shyamji Bhatnagar
Op zijn 24e emigreerde hij naar de Verenigde Staten waar hij na een periode in Californië uiteindelijk in New York het Chakra Institute oprichtte. Shyamji ontdekte ook dat hij zijn eigen microchakra’s kon beïnvloeden door het chanten van mantra’s. Hij werkte samen met o.a. Princeton University en vele andere instituten om zijn werk over klank en de invloed daarvan op (de psyche van) de mens te verdiepen en door te geven. In het boek ‘Microchakra’s: Innertuning for Psychological Well-being’ beschrijft hij in detail het systeem van chakra’s en microchakra’s.

 

Microchakra Psychologie is gebaseerd op de metafysische opvatting dat alle mensen drie lichamen bezitten: een fysiek lichaam en twee niet-materiële lichamen: het subtiele (voelende) lichaam en het causale (denk-) lichaam. Spirituele groei houdt in dat het functioneren van deze drie lichamen steeds dichter bij elkaar wordt gebracht.
Maartje van T Hooft

Maartje van t Hooft

Maartje van Hooft woonde al als 23-jarige in een Japans Yogacentrum, de Okido Yoga Dojo in Laren, Gelderland. Van 1996 tot 1999 woonde en werkte ze in een Japans Yogacentrum in Milaan, Italië, waar ze haar Boeddhistische leraar Shodo Habukawa ontmoette. Van 1998 tot 2000 volgde ze in Japan een Boeddhistische tempeltraining, en ze gaat nog jaarlijks terug naar haar leraar.

Verder is zij oefentherapeute Cesar, psychosomatisch oefentherapeut, shiatsu-therapeut, en cranio-sacraaltherapeut. Zij geeft al bijna 20 jaar les op verschillende yoga-opleidingen, en is nu bijna 12 jaar oprichter, directeur en hoofddocent van de 4-jarige yoga-opleiding Amitabha.

Zij heeft vanuit haar yoga-ervaringen en haar ervaringen als oefentherapeut de methode Aplomb-yoga ontwikkeld. Zij is schrijfster van het boek ‘Yoga en Aplomb’.
In juni 2017 verscheen het boek ‘Mindfulness en mantra’ bij uitgeverij van Warven. Naast veel achtergrond vanuit zowel het Boeddhisme als vanuit neurofysiologie en neuropsychologie biedt Mindfulness en mantra vooral ook een verdiepend meditatie-programma, dat de sterk integrerende kenmerken van Shingon-Boeddhistische training toegankelijk maakt.

Intervisie

Het doel van deze bijeenkomst is ons verder te bekwamen in het lesgeven aan Yogagroepen en bepaalde vragen of situaties voor te leggen.​

Nieuws

De laatste ontwikkelingen binnen het instituut.

Het Team

Maak kennis met ons team bestaande uit gepassioneerde yogi`s welke allen grondig zijn opgeleid in theorie en praktijk.

De oprichtster en bezielster

Lic. Paula De Nève – Bout

Lic. Paula De Nève – Bout

40 jaar directeur vormingsinstituut Zolder (Limburg).
Lid van de raad van bestuur en de pedagogische commissie van de yogafederatie der Nederlandstaligen in Belgie.

Directrice

Hade De Nève

Is sedert 1987 docente aan het Vormingsinstituut voor Yogadocenten in Zolder. Zij is nu Directrice sedert 2010 en verzorgt seminaries en delen van het luik Theorie.