Prof. Emeritus Roeland De Nève

Prof. Emeritus Roeland De Nève
01

Prof. Emeritus Roeland De Nève.

Docent en medewerker aan het Vormingsinstituut

     ◊Yogaopleiding bij Gommaar Gijs – Sâdhanagroep
     ◊Yogaopleiding bij André Van Lysbeth

Scholing
     ◊Apotheker – RUG
     ◊Lic. Biochemie – RUG
     ◊Geaggregeerde van het hoger onderwijs – RUG
     ◊Head, Pharmaceutical Technology and Medicinal Biochemistry Departments-Fakulteit Geneeskunde en Farmacie-VUB
     ◊Gastprofessor aan de “Université Nationale du Rwanda” – ontwikkelingsproject
     ◊Uitgenodigd lektor aan de Farmaceutische Instituten van de Universiteiten van Cincinatti en Lexington in de Verenigde Staten en de Universiteit van Damascus in Syrie
Buiten het Vormingsinstituut uitgenodigd lesgever in binnen- en buitenland.

Taak binnen het Vormingsinstituut
     ◊Roeland onderwijst sedert heel wat jaren, samen met Paula, een gedeelte van de filosofieën zoals de Nyaya-Vaisheshika darshana, Ayurveda, fysiologie, Mâhâbhârata, Râmâyana, Westerse filosofie
     ◊Begeleiding eindwerken afstuderende docenten
     ◊Verbetering eindexamens
     ◊Nu richt ook hij zijn krachten op het verder onderwijzen en coachen van onze stagiairs (5 jaar)

error: Content is protected !!