Prof. Emeritus Roeland De Nève

Docent en medewerker aan het Vormingsinstituut

 • Yogaopleiding bij Gommaar Gijs – Sâdhanagroep.
 • Yogaopleiding bij André Van Lysbeth

Scholing

 • Apotheker – RUG.
 • L Biochemie – RUG.
 • Geaggregeerde van het hoger onderwijs – RUG.
 • Head, Pharmaceutical Technology and Medicinal Biochemistry Departments-Fakulteit Geneeskunde en Farmacie-VUB.
 • Gastprofessor aan de “Université Nationale du Rwanda” – ontwikkelingsproject.
 • Uitgenodigd lektor aan de Farmaceutische Instituten van de Universiteiten van Cincinatti en Lexington in de Verenigde Staten en de Universiteit van Damascus in Syrie.
 • Buiten het Vormingsinstituut uitgenodigd lesgever in binnen- en buitenland.

Taak binnen het Vormingsinstituut

 • Roeland heeft sedert heel wat jaren, samen met Paula, een gedeelte van de filosofieën onderwezen zoals de Nyaya-Vaisheshika darshana, Ayurveda, fysiologie, Mâhâbhârata, Râmâyana, en Westerse filosofie.
 • Nu richt hij zijn krachten op het verder onderwijzen en coachen van onze teachertrainer-stagiairs. 
Hade De Nève
Paula De Nève
Prof. Emeritus Roeland De Nève
Rein De Nève
Conny Cams
Gert Vliegen
Liesbeth Briers
Natasja Smeets
Jeannette Verbooy
Riet Cornelissen
Griet Vermeiren
Christina van der Goten
Anne Plusquin
Carine van de Winkel
Lieve Berodes

Vragen? Neem contact met ons op via onderstaand formulier. 

HOME