De yogafederatie en het instituut

de yogafederatie en het instituut

De Yoga Federatie is geen instituut op zichzelf.  De tien opleidingsscholen waken over de kwaliteit van het onderricht van de duizenden jaren oude yoga traditie uit India.
Deze wordt zo zuiver mogelijk doorgegeven zonder deze te vermengen met andere welzijnsactiviteiten.  De kracht van de Federatie zit hem dan ook in het ‘verbinden met elkaar’.  Samen trachten we deze kwaliteit van yoga-onderricht in stand te houden.  Als één van de stichters van de Europese Yoga Unie werken we jaarlijks beleidsmatig mee aan de organisatie van het Internationaal Yoga Congres in Zinal.”

De oprichtster en bezielster

Lic. Paula De Nève – Bout

Lic. Paula De Nève – Bout

40 jaar directeur vormingsinstituut Zolder (Limburg).
Lid van de raad van bestuur en de pedagogische commissie van de yogafederatie der Nederlandstaligen in Belgie.

Directrice

Hade De Nève

Is sedert 1987 docente aan het Vormingsinstituut voor Yogadocenten in Zolder. Zij is nu Directrice sedert 2010 en verzorgt seminaries en delen van het luik Theorie.

HOME