De Yoga Federatie en het instituut

De Yoga Federatie en het instituut

Vormingsinsinstituut voor Yogadocenten te Zolder

Visie: Ieder op een gedegen yogapad begeleiden.

Yoga Federatie Nederlandstaligen België

Visie: Het referentiepunt zijn voor authentieke yoga.

Hoe word ik een erkende YFN/EYU yogaleraar?

Je wordt een erkende yogaleraar als je minstens een opleiding van 500 contacturen gespreid over 4 jaar hebt gevolgd, bij een zowel door de Yoga Federatie van de Nederlandstaligen in België als de Europese Yoga Unie erkende vormingsschool.

Erkende vormingsinstituten

De Yoga Federatie van de Nederlandstaligen in België vzw erkent de diploma’s die behaald worden bij de erkende vormingsinstituten, waarvan zij de directeuren samenbrengt in haar bestuur, en eveneens van de vormingsinstituten van andere federaties die lid zijn van de Europese Yoga Unie.
Voor de homologatie is minstens vier jaar lidmaatschap bij de Federatie als ofwel “leraar in opleiding” of “leraar” vereist.

Diploma’s van yogaleraren die door de Federatie gehomologeerd worden voldoen aan de normen die door de Europese Yoga Unie opgelegd worden en worden automatisch door alle andere binnenlandse en buitenlandse federaties die lid zijn van de Europese Yoga Unie erkend.

Er zijn tien vormingsinstituten erkend door de Federatie waaronder het Vormingsinstituut voor Yogadocenten te Zolder.

Hoe wordt de kwaliteit bewaakt?

De kwaliteit van het yogaonderricht wordt bepaald door de kwaliteit van de yogaleraar. De kwaliteit van de yogaleraar wordt op zijn beurt bepaald door zijn opleiding. De kwaliteit van de opleiding wordt bepaald door de kwaliteit van de vormingsschool en zijn opleiders.

Elke vormingsschool kan pas met een opleiding starten als het opleidingsprogramma voldoet aan de basisvereisten van het programma opgesteld door de Yoga Federatie van de Nederlandstaligen in België. Het opleidingsprogramma van YFN is onderzocht en erkend door de Europese Yoga Unie.
De eerste vormingscyclus van een nieuwe school wordt opgevolgd door de pedagogische raad van de Yoga Federatie van de Nederlandstaligen in België. Pas nadien kunnen erkende diploma`s uitgereikt worden door de nieuwe vormingsschool.

Erkenning door de Europese Yoga Unie

Om door de EYU te worden erkend moet de school:

 • Erkend zijn door een federatie die lid is van de EYU.
 • Het door de EYU erkend basisprogramma volgen.
 • Minimum 4 volledige jaren onderricht geven.
 • Ten minste 5 jaar bestaan.
 • Minstens 1 vormingscyclus beëindigd hebben.
 • In totaal minstens 500 contacturen onderricht hebben.
 • Een eindexamen voorzien dat minimaal schriftelijk is.
 • De examencommissie moet uit minstens drie leden bestaan, waarvan 1 van buiten de school en lid van een erkende federatie.
 • Minstens 3 docenten in het vormingsteam hebben.

Eisen die door de school aan haar leerlingen moeten gesteld worden:

 • Minimaal 2 jaren persoonlijke praktijk onder begeleiding van een erkend leraar.
 • Minimaal 85% van de cursusuren bijgewoond hebben.

Afgevaardigde

Gert Vliegen

Woont de vergaderingen van de Yoga Federatie bij als afgevaardigde van het Vormingsinstituut op de Pedagogische Commissies en de Bestuursvergaderingen.

Werd benoemd tot onder-voorzitter van de Yoga Federatie.

 

 

 

 

“De Yoga Federatie is geen instituut op zichzelf.  De tien opleidingsscholen waken over de kwaliteit van het onderricht van de duizenden jaren oude yoga traditie uit India.

Deze wordt zo zuiver mogelijk doorgegeven zonder deze te vermengen met andere welzijnsactiviteiten.  De kracht van de Federatie zit hem dan ook in het ‘verbinden met elkaar’.  Samen trachten we deze kwaliteit van yoga-onderricht in stand te houden.  Als één van de stichters van de Europese Yoga Unie werken we jaarlijks beleidsmatig mee aan de organisatie van het Internationaal Yoga Congres in Zinal.”

Wekelijkse yogales

Voor ieder niveau. Of je nog nooit yoga deed … of je beoefent het reeds sedert vele jaren.

Opleiding tot yogadocent(e)

Voor ieder die thuis wil komen in zichzelf en zijn kennis wil delen.

Graag op de hoogte blijven over het Instituut? Schrijf je dan hieronder in voor de nieuwsbrief!
(je kunt te allen tijde uitschrijven)

Subscribe

* indicates required
/ ( dd / mm )
Yoga nieuwsbrief vormingsinstituut

Authentieke Yoga

de basis is waar het yoga pad begint.

error: Content is protected !!