Het instituut

Een beetje terugblikken in de tijd en hoe dit Instituut ontstaan is!

Paula is bij yoga terecht gekomen vanuit gezondheidsredenen. Steeds
weerkerende bronchitis bracht haar tot yoga en ze is nooit meer van het yoga-pad afgeweken. Ze begon yoga te beoefenen bij Gomaar Gys en André Van Lysebeth. Ze werkte haar vorming als yogadocente af met het examen voor de midden jury destijds in Brussel. Ze gaf ook les bij Gomaar en begin jaren 1980 stak ze al haar energie en enthousiasme in het oprichten van het Opleidingsinstituut dat ze altijd heeft gekoesterd.
Zij heeft doorheen haar leven verschillende spirituele leermeesters gekend die
allen hebben bijgedragen tot een uitstraling die haar zo eigen is. We citeren
graag Sri Shyamji Bhatnagar, Meester in Nâda Yoga en Chakrastudies, Swami
Veda Bharati en Swami Ritavan van de Himalayatraditie. Altijd is zij zich
blijven verder vormen en heeft veel internationale congressen en workshops
bijgewoond. Vanuit haar achtergrond heeft Paula altijd heel veel liefde
gekoesterd voor de geschiedenis van India, de Moedergodin, het Sanskriet, de
Indische darshana’s en dit alles begrijpbaar maken voor onze westerse minds
waarin ze bijzonder onderlegd is!
Roeland, haar echtgenoot, werd natuurlijk mee getrokken in het bad van yoga en ook hij interesseerde zich ontzettend aan Ayurveda en de Indische darshana’s. Vanuit zijn achtergrond doceerde hij de fysiologie, Ayurveda en stukken van de darshana’s, het Mahâbhârata en andere epen. Hij doet dit nog steeds maar dan nu samen met de huidige docenten.
Het onderwijzen, het dichte contact met de zoekende leerling, het zien groeien
van mensen, het zien ontluiken van nieuwe yogadocenten is altijd de grote
motivatie geweest. Yoga heeft in het leven, in het hart van Paula, een
ontzettend grote plaats ingenomen. Ze is daarom ook zo dankbaar, dat dit
erfgoed verdergezet wordt en groeit.
Hade, haar dochter, zat letterlijk aan de voeten van Paula en volgde trouw
elke week de praktijklessen. De stap naar het docente worden was dan
eigenlijk een evidentie en ze werkt mee in het Instituut sedert haar 26ste!
Eerst als assistente bij de praktijklessen met Paula en stilletjes aan nam zij
het hele pakket van de praktijk op zich. Naderhand kwamen daar vakken bij
zoals Yoga en Zwangerschap, Menopauze, Psychosomatische ziekten, Kids en
dit telkens gezien en belicht in zijn breedheid en wat yoga hierin kan
betekenen. Rein, haar zoon, volgde ook de opleiding en hij verzorgt nog
steeds wekelijkse lessen met beginners en gevorderden. We mogen dus echt
wel stellen dat de hele familie een omwenteling heeft ondergaan en dat yoga
een belangrijke plaats in ons leven heeft ingenomen.
Conny volgde ook jaren de praktijklessen en vatte de weg van de opleiding
aan. Ze werkte vele jaren samen met Paula voor het opmaken van cursussen
en zij werkt dus zeer zeker in de spirit van Paula en dit sedert een 20-tal
jaren. Zowel binnen de opleiding met vakken als de chakra’s, yogatherapie en
dieetleer, granthi’s en vayu’s, als voor de wekelijkse zaallessen. Zij ontvangt
ook de nieuwe kandidaat-studenten om ze wegwijs te maken in de opleiding
en verzorgt een deel van de administratie.
Gedurende vele jaren werkten we in deze kleinere zaal en de praktijklessen
gingen door in de Sporthal. Het had zeker zijn charme en velen onder jullie
zullen deze periode dan ook koesteren. Nu mogen we echter heel trots zijn
dat we kunnen werken in een ruime zaal die helemaal omgeven is door natuur
en waarin alle rust en zachtheid straalt waar iedereen zo naar op zoek is.
Pioniers waartoe Paula zeker behoort, bestaan niet meer echt, toch niet in die
vorm, als we eerlijk zijn. Momenteel wordt het Instituut gedragen door een
team dat samen sterk staat en in dezelfde richting kijkt. Uit de leerlingen van
het Instituut groeide dit team waarin allen de opleiding vervolmaakten en zich
bijzonder aangetrokken voelden tot bepaalde vakken. Het is dan ook een
mooi geschenk dat zij zich hierin verder hebben bekwaamd en dat zij dit
uitdragen binnen de opleiding en ook niet aflaten van hun vak verder uit te
spitten. Dit is de mooiste verwezenlijking die we heel graag opdragen aan
onze spirituele Moeder Paula van het Instituut!
Het groeien deed ons ook voorzichtig stappen ondernemen om voordrachten,
workshops en weekends te organiseren. Ook werkt er sedert enkele jaren een
groep rond intervisie waarin gediplomeerde docenten een casus kunnen
voorleggen of bepaalde vraagstellingen. Het is een echte leergroep maar
waarin altijd alles benaderd wordt met vriendelijkheid en uitwisseling. We
zijn hierop bijzonder trots want het hele team schaart zich achter de
verschillende organisaties en we beleven dan ook telkens een groot gevoel van
verbondenheid. Enkele sfeerbeelden uit verscheidene events.