Studieraster

-Studieraster-

12345
•Nyaya-Vaisheshika darshana’s
•Overzicht cosmogonie
•De elementen
•Logica als bevrijding
•Atomaire structuren
12•Shri Yantra
•Tantrisme
•Shaivisme
•Shaktisme
•Advaita Shaktisme
•Kashmir Traditie
9•Indus Beschaving 8000 v X
•Inval nomaden, Perzen & Ariërs 
•Vedische maatschappijstructuur
•Vedische Goden
•Wetten van Manoe
•Maatschappijstructuur
12

•Mîmâmsâ
•Mîmâmsâ Sûtra Jaimimi
•Purva-Mîmâmsâ
•Uttara-Mîmâmsâ
•Brahma Sûtra
•Bâdarâyana

12•Sâmkhya
•Kapila VIIS v Chr.
•Commentaar Gaudapada
•De 25 Tattva’s
•Buddhi en Antahkarana
10
•Anatomie van het bewegingsapparaat, skelet, spieren, aanhechtingen
•Bewegingsleer
10•Workshop socio-psychologisch
onderzoek samenlopend met Tantrisme
9•Upanishaden inleiding : cursus
•Taittiriya , Mandukya,Brihadaranyaka
•Isha Upanishads
•Mandukhya Upanishad
13•Vedânta
•Shankarâchârya
•Advaita Vedânta
8•Inzichten westerse diepte-psychologie en aanverwante begrippen8
•Over Bewustzijn
•Indische traditie
•Westerse traditie
3•Boeddha – leven en preken
•Verspreiding
•Hinayana
•Darshana Boeddhisme
9•De 7 chakra’s
•Mûlâdhâra-Svâdhishthâna
•Manipûra-Anâhata
•Vishuddha-Âjnâ-Sahasrâra
12•Mahâbhârata
•Vertellen – film
•Lectuur
•Commentaar
8•Patanjali : Yoga-sutra
•Darshana
•Woord per woord verklaring
•Klesha’s
•Commentaar
15
•Ayurveda
•Bronnen :Caraka, Vaghbata, Sushruta
•Uiteenzetting principes
•Lectuur
13•Theravada
•Mindfulness meditatie
•Mahayana
10

•Kosha’s en sharira’s
•De 3 sharîra’s
•De 5 kosha’s
•Anatomisch-pranisch-fysiologisch-spiritueel

9

•Bhâgâvâd Gîta
•Heer Krishna – Arjuna
•Lectuur
•Zang

12•Yoga-Therapie :
•Hart en bloedsomloop
•Shat-Karma (zuiveringsoef.)
•Dieetleer
•Granthi’s (klierstelsel)
7
•Dieetleer Ayurveda
•Voeding als geneesmiddel
•De dosha’s
•De smaken
8•Vajrayana
•Tantrisch Tibetaans Boeddhisme
8•Inzicht Sanskriet
•Mantra Alfabet
•Uitspraak – klemtoon -scansie
•Indo-Europese taalfamilie
6•Hedendaagse Meesters
•Himalaya traditie
•Shri Shyam Batnagar
•Swami Veda Bharati
6•Prana
•Vayu’s
•Prana-vayu, Apana-vayu,
Samana-vayu, Udana-vayu,
Vyana-vayu
6
•Fysiologie
•Endocriene klieren
•Hun invloed op alle stelsels
•Aandoeningen
7•Fysiologie
•Spijsverteringsstelsel
•Aandoeningen
7•Fysiologie
•Ademhaling
•Respiratoire aandoeningen
6•Fysiologie
•Zenuwstelsel
•Bindweeefsel
7•Fysiologie
•Hart en bloedsomloop
•Lymfestelsel
7
•Menopauze als crisismoment
•Fysiologisch en psychologisch
•Visie vanuit yoga
7•Psychosomatische ziekten
•Fysiologisch en psychologisch
•Oorsprong en betekenis van het symptoom
8•Zwangerschap
•Fysiologisch en psychologisch
•Visie vanuit yoga
12•Yoga en kinderen
•Fysiologisch en psychologisch
•ADHD syndroom
•Het hypersensitieve en het hoogbegaafde kind
7•Opbouw van een yogales
•Elementen van Kriya en Asana
•Ontspanning
•Pranayama
7
•Bronnen GS, HYP, SS
•Kriya, Asana, Pranayama
•Kunst en ethiek lesgeven
•Zithoudingen
•Ontspanning
25•Bronnen GS, HYP, SS
•Kriya, Asana, Pranayama
•Kunst en ethiek lesgeven
•Staande houdingen
25•Bronnen GS, HYP, SS
•Kriya, Asana, Pranayama
•Kunst en ethiek lesgeven
•Zonnegroet
•Torsies
20•Bronnen GS, HYP, SS
•Kriya, Asana, Pranayama
•Kunst en ethiek lesgeven
•Voorwaartse buigingen
•Achterwaartse buigingen
25•Bronnen GS, HYP, SS
•Kriya, Asana, Pranayama
•Kunst en ethiek lesgeven
•Opbouw yogales in praktijk
•Omgekeerde standen
25
•Homeostase en yoga
•Menopauze
•Aangepaste praktijk
25•Psychosomatische ziekten
•Aangepaste praktijk voor aandoeningen ivm spijsvertering
25•Homeostase en Yoga
•Zwangerschap
•Aangepaste praktijk
20•Yoga en kinderen
•Aangepaste praktijk
25•Deontologie
•Organisatie steekkaarten
•Oriëntatie naar het individu
•Opbouw van een les in praktijk
25
Totaal aantal uren110Totaal aantal uren110Totaal aantal uren110Totaal aantal uren110Totaal aantal uren110
studieprogramma

meer informatie

Kalender

naar kalender

Contact

ga naar contact

krachtlijnen

Karakteristiek voor onze opleiding is dat we zonder enige indoctrinatie onze leerlingen de kans geven zich te ontwikkelen.

Studiereglement

Studieprogramma

Wat bestuderen we dit studie jaar?

Dit is een erkend Vormingsinstituut

vragen?

Neem gerust contact met ons op via het contactformulier.

De oprichtster en bezielster

Lic. Paula De Nève – Bout

Is 40 jaar Directeur van het Vormingsinstituut geweest. 
Zij doceerde vele vakken en heeft doorheen de jaren ook een heel deel van onze medewerkers gevormd en begeleidt in hun nieuw traject.

Erelid van de Raad van Bestuur van de Yoga Federatie der Nederlandstaligen in België.

Directrice

Hade De Nève

Is sedert 1987 docente aan het Vormingsinstituut voor Yogadocenten in
Zolder. Zij is nu Directrice sedert 2010 en verzorgt seminaries en delen van
het luik Theorie.

welkom

error: Content is protected !!