Krachtlijnen

-Krachtlijnen-

Karakteristiek voor onze opleiding is dat we zonder enige indoctrinatie onze leerlingen de kans geven zich te ontwikkelen, hogerop te streven en hun
“geest” te gebruiken waarvoor hij van in het begin bestemd is geweest. Dit vage maar diepe verlangen dat in ieder van ons leeft te voeden met een materie die door onze starre materialistische en rationele westerse geest onderdrukt werd. Andere delen van de hersenen aanspreken, die weinig worden gebruikt en ons onderdompelen in een heel ander denken dat onverstaanbaar is geworden voor wie niet kan voelen wat achter woord en taal
verscholen zit.

Darshana

Wij trachten elke Darshana of wijsheidsleer, zichzelf te laten vertellen en ontsluieren. We trachten van met aansluitende en vergelijkende punten uit
onze eigen cultuur een makkelijkere instap toe te voegen. We wijzen op zijn bijdrage rekening houdend met de tijdsopvolging, vergelijkend en aantonend
dat dat wat was altijd geweest is en altijd zal zijn. De grote synthese zal pas aan het einde van de opleiding oplichten. We maken de leerlingen ook
opmerkzaam voor het gegeven dat in onze oudste westerse filosofieën ooit gelijkaardige gedachtegangen aanwezig zijn geweest. Maar wie bekommert zich daar nu nog om sinds de huidige mens denkt dat hij de wereld, de hele kosmos, naar zijn hand kan zetten.

Het grote geheel

Als we dit alles overschouwd hebben, trachten we de éénheid in de verscheidenheid te laten ervaren, de aanwezigheid van het geheel in het prille
begin. En dan vallen alle tegenstellingen tussen de verschillende denkrichtingen weg, net zoals ruimte, tijd, oorzaak en gevolg: alles wat niet
het einddoel dient. Doch dit belet ons niet in alle éénvoud en zinvol verder te leven ten bate van het grote geheel.

thuiskomen

Dat er daarvoor een serieuze inspanning gevraagd wordt, dat sommigen zich geroepen voelen maar zich niet volledig genoeg kunnen openstellen voor deze
moeilijke deconditionering van het denken, is een spijtig verschijnsel waarvan we de moeilijkheidsgraad niet trachten te verdoezelen. Dit vergt discipline,
doorzettingsvermogen en het naar binnen keren van de zintuigen, totdat ons kleine zelf het grote Zelf ervaart en uiteindelijk thuiskomt.

Yogi

We geven ook nadrukkelijk veel ruimte aan de lijdende mens, die door de pijn zowel fysiek als moreel eerst gebonden dan gelouterd wordt, want alleen op grond van persoonlijke ervaring kan iemand van eenieders pijn en vreugde weet hebben en in de ander zichzelf herkennen en de ander in zichzelf.

“Sa yoi paramo matah” : “Slechts deze yogi wordt als volmaakt beschouwd”
zegde Kirshna in de Bhagavad Gitâ.

Alles omvattende Yoga

Voor het overige komen alle cursussen opgelegd door de overkoepelende Europese Yoga Unie aan bod. We beoefenen Hatha Yoga, in de geest van Meesters als B.K.S. Iyengar, André Van Lysebeth en meditatie in de geest van Patanjali en van de Himalaya Meditatie Traditie om tot een alles omvattende Yoga te komen. Dit alles leidt tot een door onze Federatie erkend gehomologeerd diploma.

de deur van je overtuigingen

Wij zouden graag willen dat éénieder, van religieus tot atheïst, van mystieker tot wetenschapper en alle anderen, zich goed zou voelen in onze opleiding.
Een goede raad: hoe groot de weerstand in het begin ook mag zijn, laat altijd de deur van je overtuigingen op een kier!!!

 

Het Vormingsinstituut voor Yogadocenten te Zolder is een erkend vormingsinstituut.

studieprogramma

meer informatie

Kalender

naar kalender

Contact

ga naar contact

De oprichtster en bezielster

Lic. Paula De Nève – Bout

Is 40 jaar Directeur van het Vormingsinstituut geweest. 
Zij doceerde vele vakken en heeft doorheen de jaren ook een heel deel van onze medewerkers gevormd en begeleidt in hun nieuw traject.

Erelid van de Raad van Bestuur van de Yoga Federatie der Nederlandstaligen in België.

Directrice

Hade De Nève

Is sedert 1987 docente aan het Vormingsinstituut voor Yogadocenten in
Zolder. Zij is nu Directrice sedert 2010 en verzorgt seminaries en delen van
het luik Theorie.

Nieuwsgierig?

error: Content is protected !!