Swara Yoga

Swara Yoga of ademen

In deze lessen ga je trachten verbinding te maken met de adem en jouw ademhaling.

Eigenlijk ben je nooit alleen want de adem vergezelt jou je hele leven lang. Soms is de adem kort, oppervlakkig, snel en soms diep en rustig of langzaam. Door met de ademhaling te werken en hieraan bewust aandacht te schenken, ga je al snel een fysiek welbehagen ervaren en stijgt het bewustzijnsniveau onmiddellijk.

In een eerste aanzet gaan we van heel eenvoudige naar stilaan moeilijkere
ademhalingen. Met oefeningen uit de Prânâyâma gaan we trachten de ademhaling en de prâna (levenskracht) beter te leren beheersen. Je werkt dus altijd in op het fysieke maar tevens ook op het emotionele, mentale en
spirituele lichaam.

Je moet de weg vele malen aflopen vooraleer je hem helemaal van buiten kent! Het is ook daarom dat je jezelf zal moeten opleggen om er in de tussentijd mee bezig te zijn.

Met de Swara Yoga leer je meer over de subtiele adem, het ritme en verloop van de adem, over de Prâna energie die door het lichaam stroomt. Dit bereiken we niet in een paar lessen
maar door aanhoudend oefenen en dat leidt naar zelfkennis en uiteindelijk tot
zelfrealisatie.
Voor deze cursus ontmoeten we elkaar 1x per maand, uitsluitend via Zoom. Je zal ook telkens de video van de les krijgen via een Vimeo link waar je altijd naar terug kan keren en daarbij wordt er gevraagd om in de weken tussenin de oefeningen te hernemen. Door je eigen praktijkervaring, je Sâdhana op dit pad van ademen, ga je merken dat je vooruitgang zal maken op heel veel vlakken.
De Zoom-les vindt plaats elke derde maandag van de maand, telkens van 19u tot 20u30.
Contact

voor meer informatie en aanmelden

Kalender

overzicht programma

Gevorderden

Voor de gevorderden moet er niet meer zo heel veel gezegd worden...

Matig gevorderden

In dit uur maken we een overgang van Beginner naar Matig Gevorderden.

Matig gevorderden diepgang

Hier is het ogenblik aangebroken om iets “méér” op te nemen.

Even tot rust komen

Hier ligt de nadruk hier op ontspannen, loslaten, even tot rust komen. Tijd voor jezelf in een rustige, sfeervolle omgeving. Vrij van competitie.

Mindful Yoga

Deze cursus cursus is gericht tot éénieder die een moment van rust wil inbouwen in zijn of haar veeleisende bestaan of herstellend zijn van één of andere stressziekte.

Fybromyalgie

In deze groep gaan we dieper ingaan op onze psyche en op pad gaan naar een oplossing voor pijnbestrijding.

Mantra

Tot rust komen door het chanten van mantra’s olv Griet Vermeiren.

Yoga, psycho, pijn en stress

Deze groep geeft de zekerheid dat we met yoga verlichting zullen kunnen brengen in wat een mens kan treffen.

Meditatie

Leren Mediteren is leren...

De docente

Hade De Nève

Is sedert 1987 docente aan het Vormingsinstituut voor Yogadocenten in Zolder. Zij is nu Directrice sedert 2010 en verzorgt seminaries en delen van het luik Theorie.

testimonial 

onbekend
Student

Interesse?

error: Content is protected !!