Studieprogramma

-PROGRAMMA SCHOOLJAAR 2021 - 2022 -

Theorie

 
 
Vorig jaar, bestudeerden we de Vedânta en de zo boeiende Kosha’s en
Sharîra’s. Het is ons wellicht opgevallen dat verschillende Sanskriettermen
met hun samenstellingen niet uit de Vedânta kwamen en dat we daarvoor ook
inzicht in Sâmkhya en Patanjala Yoga moeten verwerven.

Sa yogīparamo matah(a)

Het is merkwaardig hoe de Indische denkwerelden elkaar soms ogenschijnlijk tegenspreken maar indien we ze bekijken vanuit een dimensie die het grote geheel omvat, vullen ze mekaar gewoon aan.
De tegenstellingen worden op die manier overschreden en zo wordt degene die door niet aflatende inspanningen de wijsheidsleren in zich heeft kunnen opnemen (er mee ‘omgaan’) en overstijgen, en van daaruit op de juiste manier heeft leren «handelen»,
deze persoon de yogi wordt waarvan Krishna zegt : 
Sa yogîparamo matah(a).
Dus dit jaar wijden wij weer een aanzienlijk deel van de studie aan de wijsheidsleren of darshana’s.
Wij gaan enkele uitermate belangrijke kernen van de Leer van Patañjali,
in woord voor woord vertaling, uit het Sanskriet

gebruiken en ook reciteren om de verzen en de krachtige stijl van de yoga sûtra helemaal
tot ons te laten doordringen en in ons te voelen trillen.

De Sâmkhya darshana
is de theoretische basis van de Patanjala Yoga die in feite de
« ervaring van yoga » wil uitdrukken.
We zullen beiden vergelijken en de nadruk leggen op de verschillen tussen beide darshana’s.

Patañjali

Omdat de Leer van Patañjali van zulke diepgang en doorzicht in de menselijke
psyche getuigt, zullen we als steun en tot beter begrip van termen en gedachtegang
een kleine inleiding meegeven in de begrippen van onze westerse dieptepsychologie
die nu al wel gemeengoed geworden is
maar toch niet altijd zo goed gekend en begrepen wordt.

Yogatherapie

Dan verleggen we onze aandacht naar de Yogatherapie,
een medisch-metafysisch maar vooral
«Sattvische» benadering van de ziekteproblemen.
Deze valt daardoor niet helemaal samen met de inzichten van Ayûrveda,
de Indische geneeskunde. We willen daarin bestuderen hoe de religieus-Brahmanistische Indiër van hogere klasse de ziekten bekijkt en voorschriften geeft om de zieke mens te helpen met
Hatha-Yoga, Prânâyâma,
Shat Karma (zuiveringen), levenshoudingen en een naar méér sattvische normen aangepast dieet.
Ook over het klierstelsel zullen we iets vertellen omdat de inzichten
hierin zo merkwaardig vooruitstrevend zijn (alles vanuit ervaring van binnenin!) en verschillend van onze Westerse opvattingen en toch zelfs door onze huidige
westerse research bevestigd worden.

Fysiologie

 
We verlaten het medische en gaan weer zoals elk jaar naar het fysiologisch
gedeelte dat deze keer zal gaan over hart en bloedsomloop en lymfestelsel
en hoe we met deze kennis onze yoga-praktijk kunnen verrijken.
 

Hatha-Yoga

Wat de Hatha-Yoga betreft zien wij dit jaar de theoretische en praktische
opbouw van een yogales.  Wat de Hatha-Yoga praktijk betreft komen
Prânâyâma aan bod en de omgekeerde houdingen. 
Deze zullen ingebed worden in kleine praktijklessen,
voorzichtig opklimmend in moeilijkheidsgraad in de loop van het jaar.
Dit drukt de voorzichtigheid uit waarmee we
voor deze beiden terdege rekening moeten houden.

Anatomie

We hebben inmiddels ook de gewoonte genomen om de anatomie van het
bewegingsstelsel en de bewegingsleer toe te passen en in dit geval op
omgekeerde houdingen. Dit maakt ons meer eigen met anatomie en doet het
meer leven in onze praktijkervaring.

Deontologie

Tenslotte willen we de aandacht trekken op het feit dat er geen ernstig Yoga
en Hatha-Yoga onderricht kan bestaan zonder de goede onderbouw van een
deontologie waaraan de yogaleraar verplicht is zich te houden.
Wekt het programma jouw interesse voor een opleiding of wil je een bepaald
vak volgen dan kan dat. Wil je graag meer inlichtingen neem contact met Hade via
0495/54 55 47
of
info@yogainstituut.be
studieprogramma

meer informatie

Kalender

naar kalender

Contact

ga naar contact

krachtlijnen

Karakteristiek voor onze opleiding is dat we zonder enige indoctrinatie onze leerlingen de kans geven zich te ontwikkelen.

bijscholing

Prijsovereenkomst

Overzicht van de kosten van de opleiding tot yogadocent(e)

De oprichtster en bezielster

Lic. Paula De Nève – Bout

Is 40 jaar Directeur van het Vormingsinstituut geweest. 
Zij doceerde vele vakken en heeft doorheen de jaren ook een heel deel van onze medewerkers gevormd en begeleidt in hun nieuw traject.

Erelid van de Raad van Bestuur van de Yoga Federatie der Nederlandstaligen in België.

Directrice

Hade De Nève

Is sedert 1987 docente aan het Vormingsinstituut voor Yogadocenten in
Zolder. Zij is nu Directrice sedert 2010 en verzorgt seminaries en delen van
het luik Theorie.

Het begint
bij de basis

error: Content is protected !!