Prof. Emeritus Roeland De Nève

Prof. Emeritus Roeland De Nève

Docent en medewerker aan het Vormingsinstituut

 • Yogaopleiding bij Gommaar Gijs – Sâdhanagroep.
 • Yogaopleiding bij André Van Lysbeth
Achtergrond

 • Apotheker – RUG.
 • Lic. Biochemie – RUG.
 • Geaggregeerde van het hoger onderwijs – RUG.
 • Head, Pharmaceutical Technology and Medicinal Biochemistry Departments-Fakulteit Geneeskunde en Farmacie-VUB.
 • Gastprofessor aan de “Université Nationale du Rwanda” – ontwikkelingsproject.
 • Uitgenodigd lektor aan de Farmaceutische Instituten van de Universiteiten van Cincinatti en Lexington in de Verenigde Staten en de Universiteit van Damascus in Syrie.
 • Buiten het Vormingsinstituut uitgenodigd lesgever in binnen- en buitenland.
Taak binnen het Vormingsinstituut

 • Roeland heeft sedert heel wat jaren, samen met Paula, een gedeelte van de filosofieën onderwezen zoals de Nyaya-Vaisheshika darshana, Ayurveda, fysiologie, Mâhâbhârata, Râmâyana, en Westerse filosofie.
 • Nu richt hij zijn krachten op het verder onderwijzen en coachen van onze teachertrainer-stagiairs.
error: Content is protected !!