Onze meesters

Onze meesters en andere inspiratiebronnen

Swami Nityamuktananda Saraswati

Swâmî Tripûrashakti Bhâratî of Mâ Tri

 

Maartje van Hooft

Sri Shyamji Bhatnagar

Doorheen de jaren zijn onze docenten nooit opgehouden met zichzelf in vraag te stellen en steeds op zoek gegaan 
naar tradities, Meesters, Guru’s, Swami’s om antwoorden te vinden op hun vragen. Dit maakt dat wij met een aantal
Meesters een meer persoonlijke relatie hebben opgebouwd en dat we altijd heel blij en vereerd zijn om ze te mogen begroeten in ons Instituut.

Het is voor jou als lezer, niet altijd makkelijk om te begrijpen waarom de ene een Swami is en de andere een Meester! 
Daarom willen we dat graag een beetje toelichten.

Wat is een Guru?

Letterlijk kunnen we een Guru een spirituele leraar of gids noemen. In vroegere tijden verbleven studenten vanaf zeer jonge leeftijd in het bijzijn van een Guru. Zij kregen intellectueel onderwijs maar ook een spirituele ontwikkeling mee. Een Guru kent zijn leerlingen door en door op alle vlakken en is meer dan een leraar. Hij vertegenwoordigt die speciale energie die de leerling, op pad zijnde, gidst naar het zich leren vervolmaken tot menselijk perfect wezen en hun genade daarbij is grenzeloos. Ze worden gestuurd door iets dat wij als gewone mensen niet kunnen vatten, maar we voelen wel de aanwezigheid ervan!

Gu betekent duisternis en Ru betekent licht.
Dat wat duisternis en onwetendheid verdrijft wordt Guru genoemd. Guru is dus niet de persoon maar een kracht gedreven door genade.
 
Men zegt heel vaak dat wanneer een student er klaar voor is, de Guru verschijnt. De Guru kan dus vertegenwoordigd worden door een persoon en is dan iemand die zijn/haar eigen spiritueel bewustzijn tot op een hoog niveau ontwikkeld heeft zodat hij/zij een inspirerende gids kan zijn voor de Sâdhaka (de zoekende). De hele relatie is gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde. Het is een kanaal voor spirituele kennis. Een Guru kan zich uiten in vele vormen van “meesterschap” en bij gevolg ook een Meester/Shri/Swami zijn.
 

Wat is een Swami?

Mocht je in India vertoeven zou je de vraag niet stellen want je zou er zo vele ontmoeten! Het woord Swami wil zeggen “meester” en is een streven naar meesterschap over het lagere zelf met zijn gewoontepatronen zodat het eeuwige Zelf kan tevoorschijn komen. Meestal is een Swami iemand die aan alle wereldse zaken verzaakt om zich helemaal te wijden aan het allerhoogste spirituele werk en stelt hij/zij zich dan volledig belangeloos ten dienste van anderen. Dat wil niet zeggen dat ze niet in deze wereld leven of niet betrokken zouden zijn,
maar alles staat in functie van deze zoektocht en het delen ervan.
Vaak komt een Swami uit een bepaalde traditie (lineage) en wordt dan uitgezonden als reizende, onderwijzende Swami. Ze zijn meestal Sannyâsins wat letterlijk verzaken of ascese betekent. Zij verzaken aan materieel goed, nationaliteit, godsdienst, werk, familie om zich helemaal te wijden aan het ten dienste staan van. De Swami verzaakt aan “Ik” en “mijn” en hij/zij wordt een familielid van elkeen die zoekende is maar zonder gehecht of gebonden te zijn. Daarom zijn ze vaak gekleed in de oranje/saffraankleurige kleuren als uiterlijk teken van deze verzaking. Ze worden ingewijd door hun Meester die hen dan ook een gewijde naam geeft want ook van hun wereldse naam doen ze afstand en hun nieuwe naam verwijst dan weer naar de lineage waaruit ze komen.

Swami Nityamuktananda Saraswati

Swâmî Nitya is van geboorte Duits maar heeft het Britse burgerschap.
Van jongs af aan was ze een groot reiziger en is daardoor met heel veel
continenten en culturen in contact gekomen. Ze woonde ook een tijd in Azië,
waar ze een befaamd Raku-pottenbakster was en heeft in die periode zelfs
over de hele wereld tentoonstellingen gehad.

We mogen stellen dat Swâmî Nitya gelinkt is met tradities en tevens staat ze
helemaal achter het Ultieme als de Goddelijke Kosmische Moeder in de vorm
van Gayatri, Savitri en Saraswati. Haar toewijding gaat over tradities en
religies heen en sluit aan bij de Absolute Waarheid die elke vorm van religie
overstijgt. Wijsheid verspreiden, mensen de ogen doen openen en laten
beseffen dat we allemaal met elkaar en het grote levens-web in verbinding
staan! Van betekenis zijn voor de algemene Mensheid en onderwijs delen met
geïnteresseerden, dat is waar ze allemaal voor staat.

Ze is tevens de grondlegger en bezielster van het Swâmî Nitya’s Children
Project waarbij aan jonge meisjes de kans wordt gegeven om naar school te
gaan. Inmiddels zijn de meisjes van de eerste lichting afgestudeerde
universiteitsstudenten!

 

Swâmî Tripûrashakti Bhâratî of Mâ Tri

Mâ Tri is een ontzettend jonge Swâmî en alleen daardoor is ze al uitzonderlijk.  Ze is heel vlot in omgang en komt heel gewoon over tot ze begint te onderwijzen … dan wordt het stil en voel je een ontzettende diepgang. 

Al heel vroeg in haar leven was ze zoekende en ze heeft onderricht gekregen van verscheidene Meesters, zowel vrouwen als mannen.  Ze trok naar India en kwam terecht in de Himalaya-ashram van Swâmî Râma waar ze Swâmî Janeshvara (Swâmî J genoemd) ontmoette, zelf een leerling van Swâmî Râma.  Ze verbleef ook een hele tijd in diens ashram in Amerika en hij wijdde haar in, in de diepe filosofische principes.  Voor Swâmî Mâ Tri bestaan er vele poorten om het rijk van yoga te betreden en alle poorten leiden tot die Ene Yoga!  Of je het nu het centrum van bewustzijn noemt, of Brahman, Âtman, God, Zelfrealisatie … het is niet te vatten in woorden en kan alleen beleefd worden door diegene die de weg ernaartoe is opgegaan en niet meer heeft losgelaten.  Mâ Tri koos deze weg van leren, open staan en ontvangen en ze deelt ook letterlijk al haar kennis.  Ze eigent zich niets toe maar door haar spontane manier van onderwijzen neemt ze je er helemaal in mee!  Het is een waar genoegen in haar gezelschap te mogen vertoeven want aan de ene kant is ze een Nederlandse dame en spreken we dezelfde taal en aan de andere kant is ze de wijze Meester en dit allemaal in perfecte harmonie!

Haar groot verlangen om het Ware Zelf te kennen, om werkelijk vrij te zijn, bracht haar snel van de Kunstacademie naar een leven van Yogabeoefening.  Reeds voor haar dertigste legde ze haar gelofte van Sannyâsa af.  Ze verspreidt nu de eeuwenoude en complete yogaleer met gebruikmaking van moderne communicatietechnieken.  Zo heeft zij een website gebouwd in een Engelse en Nederlandse versie en creëert ze animaties op YouTube.

Ze reisde gedurende vele jaren over de hele wereld om Yoga, Advaita Vedânta en Samaya Shri Vîdya Tantra te delen.  Op dit moment vertoeft ze in de Sâdhana Mandir ashram van de Himalaya traditie.

Maartje van Hooft

Maartje van Hooft heeft in Japan een Boeddhistische tempeltraining gevolgd, in het Shingon-Boeddhisme. Zij is in 2002 ingewijd als priester, en heeft daarna meer dan 15 jaar een informele trainingsweg gevolgd bij haar leraar, om de diepte van de training verder te integreren.

Maartje heeft al op jonge leeftijd het spirituele pad gevonden. Als 23-jarige woonde en werkte ze in een Yogacentrum in Nederland. De Japanse yoga-stijl die ze volgde, integreert fysieke training, Hara-versterking met Zen-Boeddhisme en een religieuze benadering van het leven. Na uitgebreide trainingstrajecten in Okido-Yoga en meditatie, vond ze haar leraar in Kōyasan, en is in 1998 gestart met de training in Japan. Shingon Boeddhisme is een tantrisch Boeddhistische school.
Maartje heeft ruim 25 jaar leservaring als yoga-docent, opleider en meditatie-trainer.

Yoga en tantrisch Boeddhisme hebben als overeenkomst dat het lichaamsgevoel en de directe ervaring via het lichaamsgevoel, gezien worden als een belangrijke ingang naar heelheid, harmonie en vrijheid.

Sri Shyamji Bhatnagar

Sri Shyamji is een master of sound (Naada Yoga) en adem (Svara yoga).
Naada Yoga is een zeer subtiele vorm van yoga, waarbij je door middel van
klank (mantra’s) de energie in de chakra’s kan ervaren. Shyamji heeft een
speciale kwaliteit in zijn stem, Soorya Ākashā genaamd, ‘gouden ruimte’, die
het subtiele lichaam doordringt en openingen creëert in de geblokkeerde

microchakra’s.

Sri Shyamji is geboren en getogen in Indië. Op twaalfjarige leeftijd ontmoette
hij zijn eerste spiritueel leraar in de Himalaya’s waarna verschillende guru ́s volgden die hem inwijdden in de kennis over adem en klank. In zijn studietijd verdiepte hij zich in filosofie, geschiedenis en vergelijkende religiestudies. Op zijn 24ste emigreerde hij naar de Verenigde Staten waar hij na een periode in Californië uiteindelijk in New York het Chakra Institute oprichtte.
 
Shyamji ontdekte ook dat hij zijn eigen microchakra’s kon beïnvloeden door
het chanten van mantra’s. Hij werkte samen met o.a. Princeton University en
vele andere instituten om zijn werk over klank en de invloed daarvan op (de
psyche van) de mens te verdiepen en door te geven. In het boek ‘Microchakra’s: Innertuning for Psychological Well-being’ beschrijft hij in detail het systeem van chakra’s en microchakra’s.
Microchakra Psychologie is gebaseerd op de metafysische opvatting dat alle mensen drie lichamen bezitten: een fysiek lichaam en twee niet-materiële lichamen: het subtiele (voelende) lichaam en het causale (denk-) lichaam. Spirituele groei houdt in dat het functioneren van deze drie lichamen steeds dichter bij elkaar wordt gebracht.

Wekelijkse yogales

Voor ieder niveau. Of je nog nooit yoga deed … of je beoefent het reeds sedert vele jaren.

Opleiding tot yogadocent(e)

Voor ieder die thuis wil komen in zichzelf en zijn kennis wil delen.

error: Content is protected !!